نمایندگان از پاسخ‌های وزیر بهداشت در مورد وضعیت درمانی در مناطق محروم قانع نشدند


تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس از پاسخ‌های بهرام عین اللهی وزیر بهداشت در مورد وضعیت بهداشت و درمان در مناطق محروم قانع نشدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962544/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی