نمایندگان از پاسخ‌های وزیر ورزش در مورد مدیریت ورزش حرفه‌ای قانع نشدند


تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس شورای اسلامی از پاسخ‌های وزیر ورزش و جوانان در مورد مدیریت ورزش حرفه‌ای قانع نشدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84987456/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D8%B9

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی