نمایندگان به تبعات حاشیه‌سازی‌ها توجه کنند/بیان شایعات،موجب ناامیدی است


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: بیان شایعات از تریبون مجلس موجب ایجاد فضای یاس و ناامیدی و التهاب جامعه از نظر روانی می‌شود نمایندگان باید به تبعات منفی آن توجه کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85197690/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی