نمایندگان خراسان‌شمالی براولویت محرومیت‌زدایی در حوزه‌های آب، راه و کشاورزی تاکید کردند


بجنورد – ایرنا – نمایندگان مردم خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی عصر (جمعه) در نشست با سردار آبرومند، دبیر قرارگاه محرومیت زدایی امام‌ حسن مجتبی(ع) بر اولویت تامین اعتبار و محرومیت‌زدایی برای حوزه‌های آب، راه و کشاورزی این استان تاکید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85149174/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی