نمایندگان دنبال استیضاح عین‌الهی نیستند/حاشیه‌سازی درآستانه موج هشتم کرونا بازی با جان مردم است


تهران_ایرنا_عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه  نمایندگان به دنبال استیضاح وزیر بهداشت نیستند، گفت: تعداد امضاهای استیضاح کذب است،حاشیه سازی  در آستانه موج هشتم کرونا بازی با جان مردم است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84985225/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%AC

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی