نمایندگی ایران در سازمان ملل خبر دیدار سعید ایروانی و رابرت مالی را نادرست دانست


نیویورک – ایرنا- نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، اخبار منتشر شده مبنی بر دیدار امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل با “رابرت مالی” نماینده ویژه آمریکا در امور ایران را نادرست دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85003190/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی