نمایندگی ایران در سازمان ملل: هیچ توافق موقتی به جایگزینی برجام در دستور کار نیست


نیویورک – ایرنا- نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در پی انتشار برخی گزارش ها مبنی بر نزدیک شدن ایران و آمریکا به توافق موقت اعلام کرد: هیچ توافق موقتی به جایگزینی برجام در دستور کار نیست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85134777/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی