نمی‌شود یک استاد بدون انجام وظایفش از همه عالم طلبکار باشد


تهران- ایرنا- تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: نمی‌شود یک استاد دانشگاه به وظایف خود عمل نکند اما از همه عالم، طلبکار هم باشد؛ او هر قدر هم که صاحب جایگاه و احترام باشد اگر یک سری مدارک را تحویل ندهد، طبیعی است که دانشگاه با او برخورد کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85220430/%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی