«نگاه به شرق» یک سیاست موفقیت‌آمیز است


تهران- ایرنا- «پیتر سیارتو» می‌گوید اتفاق مشکوکی که در انتخابات گذشته مجارستان روی داد، این بود که همه احزاب اپوزیسیون در یک جبهه بودند و در نهایت معلوم شد که ده‌ها میلیون دلار، به منظور نفوذ در اراده عمومی مجارستان، توسط ایالات متحده هزینه شده بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85397090/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی