نگاه تخصصی و تجارب مدیریتی فرزین به مدیریت بازار ارز کمک می کند


تهران – ایرنا – عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: رئیس کل جدید بانک مرکزی علاوه بر سابقه مدیریت در بانک های دولتی و خصوصی، تجربه حضور در بخش های مختلف اقتصادی را دارد که این تجارب می تواند به مدیریت بهتر بازار ارز کمک کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84984110/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی