نگاه تعاملی دولت و مجلس با توجه به شرایط زمانی تقویت شود


تهران- ایرنا- رییس کمیسون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در مورد بیانیه منتسب به نمایندگان در مورد عملکرد وزیر کشور گفت: شرایط زمانی ایجاب می کند که نگاه تعاملی دولت و مجلس تقویت شود و با همدلی مشکلات  کشور را حل کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85181245/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی