نیروهای سپاه و اداره کل اطلاعات بوشهر از قاچاق ۷۵۷ هزار لیتر سوخت در خلیج فارس جلوگیری کردند

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا کنون یک میلیون و ۵۵۵ هزار لیتر گازوئیل به ارزش ۴۰۰ میلیارد ریال توسط نیروهای این فرماندهی در خلیج فارس توقیف شده و ۲۴ قاچاقچی دستگیر و تحویل مقام های قضایی شده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84883391/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%DB%B7%DB%B5%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1

وی بیان کرد: ارزش سوخت توقیفی که از نوع گازوئیل است ۲۲۲ میلیارد ریال برآورد شده است.

به گزارش ایرنا، روابط عمومی منطقه دوم نیروی دریایی سپاه روز شنبه به نقل از سردار رمضان زیراهی افزود: این شناور قصد داشت محموله سوخت را به کشورهای دیگر حمل و تحویل دهد که در ۶۰ مایلی سواحل ایران توقیف شد و هفت خدمه آن که خارجی هستند، دستگیر و تحویل مقام قضایی شدند.

زیراهی، هدف مبارزه با پدیده قاچاق در دریا بویژه قاچاق سوخت سازمان یافته را یکی از اولویت‌های نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حمایت از تولید ملی و پویایی اقتصاد عنوان کرد.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی