نیروهای سپاه و اداره کل اطلاعات بوشهر از قاچاق ۷۵۷ هزار لیتر سوخت در خلیج فارس جلوگیری کردند

وی بیان کرد: ارزش سوخت توقیفی که از نوع گازوئیل است ۲۲۲ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا کنون یک میلیون و ۵۵۵ هزار لیتر گازوئیل به ارزش ۴۰۰ میلیارد ریال توسط نیروهای این فرماندهی در خلیج فارس توقیف شده و ۲۴ قاچاقچی دستگیر و تحویل مقام های قضایی شده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84883391/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%DB%B7%DB%B5%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1

زیراهی، هدف مبارزه با پدیده قاچاق در دریا بویژه قاچاق سوخت سازمان یافته را یکی از اولویت‌های نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حمایت از تولید ملی و پویایی اقتصاد عنوان کرد.

به گزارش ایرنا، روابط عمومی منطقه دوم نیروی دریایی سپاه روز شنبه به نقل از سردار رمضان زیراهی افزود: این شناور قصد داشت محموله سوخت را به کشورهای دیگر حمل و تحویل دهد که در ۶۰ مایلی سواحل ایران توقیف شد و هفت خدمه آن که خارجی هستند، دستگیر و تحویل مقام قضایی شدند.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی