نیروهای مسلح در انتخابات مقید به اجرای قانون هستند


بیرجند – ایرنا – معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: فرآیند انتخابات مجلس در کشور شروع شده است لذا همه فرماندهان و نیروهای مسلح باید مقید به اجرای فرامین مقام معظم رهبری و قانون اساسی باشند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85193867/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%82%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی