نیروی واقعی سپاه در روز واقعه سبب تحیر و شکست دشمن خواهد شد


تهران – ایرنا – فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: در صورت جسارت دشمن، نیروی واقعی سپاه در میدان و روز واقعه دیدنی خواهد بود تا سبب تحیر، توقف و شکست آنها شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85018665/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی