نیکزاد: بذرپاش فردی متخصص با نگاه راهبردی برای وزارت راه است


تهران- ایرنا- نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی را فردی جوان، متخصص و دارای نگاهی راهبردی برای این وزارتخانه معرفی کرد و گفت: با توجه به کارنامه موفق او، در صورت حمایت‌های دولت و مجلس توفیقات قابل قبولی خواهد داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84963208/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی