نیکزاد: هیچ قدرتی در منطقه نمی‌تواند بدون نظر جمهوری اسلامی تصمیم بگیرد


اردبیل – ایرنا – نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه هیچ قدرتی در منطقه نمی‌تواند بدون نظر جمهوری اسلامی تصمیم بگیرد، گفت: اگر کسی بخواهد با تکیه بر صهیونیسم در منطقه فتنه‌انگیزی کند، موفق نخواهد شد و این را تاریخ نشان داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85110628/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی