هدفگذاری دولت گره‌گشایی از مشکلات و نگرانی‌های مردم است


تهران – ایرنا – معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: دولت با توجه به رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب، همه توان خود را به کار گرفته تا از مشکلات و نگرانی‌های مردم گره‌گشایی کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85019381/%D9%87%D8%AF%D9%81%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی