هدفگذاری زارع‌پور برای پوشش ۸۰ درصدی پروژه فیبرنوری پیش از پایان دولت سیزدهم


تهران – ایرنا – وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات تصریح کرد، تلاش ما این است که پروژه فیبرنوری در ایران پیش از پایان دولت سیزدهم به پوشش ۸۰ درصدی برسد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85169774/%D9%87%D8%AF%D9%81%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%DB%B8%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی