هراس آمریکا از افزایش غنی‌سازی ایران: اهرم بیشتری ایجاد نمی‌کند 


نیویورک – ایرنا- سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در هراس از غنی سازی ۶۰ درصدی ایران، آن را “تحریک آمیز” خواند و مدعی شد، اقدامات هسته ای ایران، هیچ اهرم بیشتری برای تهران ایجاد نمی کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84963437/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی