هراس آمریکا از برنامه دفاع بازدارندگی ایران و اذعان به تداوم اخلال در آن


نیویورک – ایرنا- آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا یک روز پس از تحریم های جدید وزارت خزانه داری علیه یک فرد و شش نهاد مرتبط با برنامه پهپادی ایران، در هراس از برنامه دفاع بازدارندگی ایران اذعان کرد که واشنگتن به تداوم اخلال در برنامه های نظامی ایران و شبکه تدارکاتی آن قاطعانه ادامه می دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85089107/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B0%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی