هراس آمریکا از برنامه پهپادی ایران و تحریم ۵ شرکت چینی به این بهانه


نیویورک – ایرنا- وزارت خزانه داری آمریکا در راستای سیاست شکست خورده فشار حداکثری خود علیه جمهوری اسلامی ایران و هراس از برنامه پهپادی تهران، ۵ شرکت چینی و یک فرد را به اتهام ارتباط با این برنامه دفاعی ایران تحریم کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85052322/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DB%B5-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی