هراس مخالفان از اقدام احتمالی دولت بایدن برای احیای برجام
نیویورک – ایرنا- مخالفان برجام با افزایش انتقادات از سیاست دولت دموکرات جو بایدن در قبال ایران، به رغم توقف رسمی مذاکرات هسته‌ای، خواستار لغو آن هستند چرا که از اقدام احتمالی دولت بایدن برای زنده نگه داشتن و احیای توافق هسته ای با ایران هراس دارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85008689/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی