هراس وزیر خارجه آمریکا از پیشرفت برنامه هسته ای ایران


نیویورک – ایرنا- آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار با همتایان اروپایی خود بار دیگر هراس واشنگتن را از پیشرفت برنامه هسته ای ایران ابراز کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85129226/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی