هراس و نگرانی آمریکا از گسترش همکاری نظامی ایران با کشورهای آمریکای لاتین


نیویورک – ایرنا- معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پی علاقه مندی بولیوی به خرید پهپادهای ایرانی و  هراس واشنگتن از قدرت پهپادی جمهوری اسلامی ایران از هرگونه همکاری نظامی میان تهران و کشورهای آمریکایی لاتین ابراز نگرانی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85182632/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D9%88-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی