هراس کاخ سفید از تاثیر تعمیق روابط دفاعی ایران و روسیه بر شرکای منطقه‌ای آمریکا


نیویورک- ایرنا- هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی کاخ سفید هراس واشنگتن را از تعمیق روابط دفاعی میان ایران و روسیه و تاثیر آن بر شرکا و دوستان منطقه‌ای واشنگتن در غرب آسیا (خاورمیانه) اعلام کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85021940/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%A7%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی