هزینه‌کرد بیش از ۳۰۹ میلیارد تومانی سپاه برای رفع محرومیت از چهره استان بوشهر


بوشهر- ایرنا- فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر گفت: سپاه استان موفق شد با استقرار قرارگاه‌های پیشرفت و آبادانی در مناطق محروم استان و برنامه‌های محرومیت‌زدایی، ۳۰۹ میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومانی جهت زدودن غبار محرومیت از چهره این استان هزینه کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85088194/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3%DB%B0%DB%B9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی