هشدار اطلاعات سپاه درمورد تماس‌های مشکوک برای دعوت به اغتشاشات+فیلمبه گزارش ایرنا، در این اطلاعیه خواسته شده در صورت مشاهده موضوع فوق به شماره تماس ستاد خبری سازمان اطلاعات سپاه (۱۱۴) اطلاع رسانی شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84939123/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی