هشدار نیروی دریایی ارتش به هواپیمای آمریکایی


تهران- ایرنا- دقایقی قبل پس از ورود هواپیمای EP-3E نیروی دریایی آمریکا به مرز آبی ایران، دریادلان ارتشی با هوشیاری کامل خود با ارسال هشدار به این هواپیما  از ورود بدون مجوز این پرنده به آسمان وطن  جلوگیری کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85071769/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی