هفته پرکار مخبر؛ طرح‌هایی که اگر به سرانجام برسد، برای دولت کافیست


تهران – ایرنا – معاون اول رئیس جمهور روزهای پرکاری را در هفته دوم دی ماه داشت که برآیند آن تصویب طرح‌هایی مهمی چون ۱۶ طرح ویژه در صنعت نفت و گاز، توسعه ترانزیت شمال – جنوب، احداث قطار حومه‌ای در مشهد و اصفهان و توسعه میدان نفتی شادگان و تصویبه ۴۸ طرح پیشران اقتصادی بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84990664/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%BE%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی