هماهنگی‌ها بین دولت ایران و عراق لحظه‌ای است/برقراری خط هوایی برای ارسال مواد غذایی و آب


تهران – ایرنا – معاون اول رئیس‌جمهور گفت: هماهنگی‌ها میان دولت ایران و عراق لحظه‌ای است و دو دولت می‌کوشند تا زیارت اربعین زوار ایرانی را تسهیل کنند، همچنین ضمن اعزام اتوبوس‌های ایرانی به خاک عراق، یک خط هوایی برای ارسال مواد غذایی و آب به آن کشور نیز برقرار شده تا کمبودها رفع شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84883630/%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی