همراهی با مردم، کارنامه درخشان شهیدان رجایی و باهنر است


ارومیه – ایرنا – رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی گفت: همدلی و همراهی با مردم کارنامه درخشان شهیدان رجایی و باهنر در عمر کوتاه مدیریتی ایشان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85192947/%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی