همسران جانبازان «نشان ویژه بردباری» می‌گیرند

همچنین به موجب اصلاح آیین نامه یاد شده، «نشان ویژه بردباری» به همسران جانبازان اعطا خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84941063/%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF

به گزارش ایرنا، هیات دولت در جلسه روز یکشنبه به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی ماده (۶۵) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران موضوع اعطای نشان ویژه به ایثارگران را اصلاح کرد.

بر این اساس، خانواده‌های شاهد، جانبازان و آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر که واجد شرایط دریافت نشان هستند، ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین ‌نامه، توسط بنیاد با همکاری ستاد کل احصاء و اسامی آنها به کارگروه ارایه می‌شود.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی