همسر رئیس‌جمهور ونزوئلا: تشکیل جنبش جهانی زنان ایده مهم و بی‌نظیر است


تهران – ایرنا – همسر رئیس‌جمهور ونزوئلا گفت: چالش پیش روی ما این است که روحیه زنان را احیا کنیم البته توانستیم در برابر یک محاصره جنایتکارانه امپریالیسم دوام بیاوریم و در این مسیر صلح و تنوع فرهنگی بسیار مهم است و از این لحاظ به شما برای این ایده تبریک می‌گویم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85004509/%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%B8%DB%8C%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی