همه آنچه درباره سفر آیت‌الله رئیسی به خراسان جنوبی باید بدانید


تهران-ایرنا- آیت‌الله رئیسی بار دیگر مهمان مردمان خونگرم خراسان جنوبی است تا پیگیر مصوبات و قول و قرارهای دور نخست سفرش باشد و پای دردودل‌های آنان پس از پایان همه‌گیری کرونا نشسته و دیداری تازه کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84970822/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی