همه حوادث و اتفاقات فروردین ۱۴۰۳؛ از تنبیه متجاوز تا افتخار آفرینی دیپلماسی و میدان


تهران – ایرنا – در حالی که فروردین هر سال معمولا از آرام ترین ماه های سال است، اما امسال به دلایل متعدد از جمله تجاوز رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق و پاسخ کوبنده نیروهای مسلح کشورمان به این رژیم، یکی از پرخبرترین ماه های سبز سال های اخیر بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85450378/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی