همه مساجد تا آزادی کامل فلسطین، مرکز مقاومت ضدصهیونیستی خواهند ماند


به گزارش ایرنا، ناصر کنعانی بامداد یکشنبه در توئیتی نوشت: ۵۳ سال پیش در چنین روزی ۲۱ آگوست سال ۱۹۶۹، صهیونیستها مسجدالاقصی قبله گاه اول مسلمین را به آتش کشیدند و این اولین و آخرین جنایت اشغالگران #فلسطین نبود.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: مقاومت تنها راه نجات فلسطین است و مسجدالاقصی و همه مساجد عالم تا آزادی کامل فلسطین، مرکز مقاومت ضدصهیونیستی باقی خواهند ماند.

همه مساجد تا آزادی کامل فلسطین، مرکز مقاومت ضدصهیونیستی خواهند ماند


منبع: https://www.irna.ir/news/84860433/%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%B6%D8%AF%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی