همه نهادها با اراده مردم شکل می‌گیرد/فساد و تبعیض زیبنده نظام اسلامی نیست


دماوند – ایرنا – رئیس جمهور گفت: جوهره نظام مدیریتی اسلام، عشق و محبت به مردم است و همه نهادهای ما با اراده مردم شکل می‌گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85358337/%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی