همکاری‌های راهبردی ایران و عراق تضمین کننده امنیت و پیشرفت منطقه است


تهران- ایرنا- دریابان علی شمخانی در دیدار با محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق دیدار و تاکید کرد همکاری‌های راهبردی ایران و عراق تضمین کننده امنیت و پیشرفت منطقه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85061771/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی