هیأتی از ایران اواخر هفته به عربستان می‌رود


تهران-ایرنا- مدیرکل خلیج فارس وزارت امور خارجه از عزیمت هیات ایرانی به عربستان تا اواخر این هفته خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85078407/%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی