هیأت امنای «بنیاد سعدی» پس از ۷ سال تشکیل جلسه داد


تهران- ایرنا- معاون اول رئیس‌جمهور در نشست هیأت امنای «بنیاد سعدی» که پس از ۷ سال وقفه برگزار شد، گسترش زبان فارسی را از مؤلفه‌های مهم اقتدار سیاسی، دیپلماسی و نفوذ علمی ایران دانست و بر اهتمام ویژه به آموزش زبان فارسی به فرزندان ایرانیان خارج از کشور تأکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85174098/%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DB%B7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی