هیأت رئیسه مجلس اسامی نمایندگان دریافت‌کننده خودرو را شفاف اعلام کند


تهران – ایرنا – عضو شورای مرکزی فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی از هیأت رئیسه مجلس خواست به صورت شفاف اسامی نمایندگان و سازوکار واگذاری خودروها را اعلام کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85101495/%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی