هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی ایجاد می‌شود


تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس با تشکیل هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی به دبیری رئیس سازمان برنامه و بودجه در طول اجرای برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85243747/%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی