هیات پارلمانی ایران با احزاب فلسطینی در بیروت دیدار کرد


تهران- ایرنا- هیات پارلمانی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که به برخی کشورهای حوزه مقاومت سفر کرده است، با احزاب فلسطینی در لبنان دیدار و گفت‌وگو کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85196452/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی