واعظ آشتیانی: چینی‌ها بزرگترین شریکی بودند که شرایط تجارت با ایران را پذیرفتند


تهران- ایرنا- «امیررضا واعظ آشتیانی» تحلیلگر و فعال سیاسی می‌گوید: در عالم تجارت و سیاست تعارفی وجود ندارد و وقتی کشوری با ایران که عضو FATF نیست، وارد همکاری‌های اقتصادی و تجاری می‌شود یعنی شرایط و پیامدهای آن را پذیرفته ‌است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85070332/%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%B8-%D8%A2%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی