واکنش ایران به بیانیه مداخله‌آمیز نشست گفت‌وگوهای سیاسی عربی-ژاپنی


تهران-ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه با رد بیانیه مشترک سومین نشست گفت‌وگوهای سیاسی عربی-ژاپنی درباره جزایر سه گانه ایرانی، این اقدام را مغایر با اصل عدم دخالت در امور داخلی و احترام به تمامیت ارضی کشورها دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85222502/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی