واکنش ایران به تصویب قطعنامه ضد ایرانی / کنعانی : فاقد مشروعیت و بی اعتبار است


تهران – ایرنا- ناصر کنعانی سخنگوی وزرات امورخارجه گفت: تصویب قطعنامه ضد ایرانی در مجمع عمومی سازمان ملل را که به روال چند سال گذشته به پیشنهاد کانادا و با حمایت کشورهای اروپایی و رژیم صهیونیستی مطرح شد، منعکس کننده دورویی و نفاق بانیان آن و فاقد مشروعیت و اعتبار است. 


منبع: https://www.irna.ir/news/84971488/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی