واکنش ایران به مواضع مداخله جویانه اروپایی‌ها به دنبال اعدام «حبیب اسیود»


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه مواضع مداخله جویانه و حمایتی برخی دولت‌های اروپایی درپی اعدام سرکرده یک گروهک تروریستی را تلاشی برای جلوگیری از اجرای عدالت و «تشویق» و «ترویج» پدیده شوم تروریسم در سراسر جهان دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85104385/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی