واکنش توئیتری امیرعبداللهیان به اقدام ضدایرانی آلمان


تهران – ایرنا – وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به اقدامات و اظهارات مداخله جویان آلمان در امور داخلی ایران تاکید کرد: آلمان قلمرو و امنیت خود را خط قرمز می‌داند، اما به‌ روش ابزاری خشونت و ترور را در ایران ترغیب کرده و مبارزه مشروع ما علیه آن‌ها را ریاکارانه تقبیح می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84965470/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B6%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی