واکنش توئیتری سخنگوی وزارت امور خارجه به اتهام‌زنی‌های جدید جمهوری آذربایجان


تهران – ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه در حساب توئیتر خود نسبت به اتهام‌زنی‌های جدید همتای آذربایجانی‌اش، واکنش نشان داد و اظهار کرد: او از پاسخگویی در مورد اظهارات وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در مورد توافق برای تشکیل جبهه متحد علیه ایران طفره رفت و اتهامات جدیدی را علیه ایران مطرح کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85070807/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی