واکنش توییتری امیرعبداللهیان به اقدام موهن نشریه فرانسوی


تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه گفت: اقدام توهین‌آمیز و خارج از نزاکت نشریه‌ای فرانسوی در انتشار کاریکاتور علیه مرجعیت دینی و سیاسی بدون پاسخ قاطع و موثر نخواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84989016/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%88%D9%87%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی